homepage > lean manufacturing > project aanpak

Mens centraal
In het huidige high-tech klimaat waarin we ons allemaal begeven staan ERP, ingewikkelde innovatieve technologie en automatisering centraal Een onderschat fenomeen is de mens op de werkvloer. In principe draait alles om het individu. Hoe technologisch de computers en de machines ook zijn ze worden gevoed of bediend door een operator en daarmee wordt ook de prestatie van deze techniek vastgelegd. De computer of machine maakt geen fouten, de bediener wel. Dit is een feit waaraan de manager van heden ten dage veelal aan voorbij gaat. Hij denkt meer aan innovaties, automatisering, het halen van de planning en eventueel aan uitbesteding / overheveling naar lage lonenlanden.

Gerrese Consultancy gaat terug naar de basis: de mens, meestal de operator en zijn manier van handelen. Wat doet de operator en waarom? Voert hij waarde of kosten toe? Waarde toevoegen wil zeggen een handeling verrichten waardoor een verandering in het product ontstaat waarvoor een klant wil betalen. Denk hierbij aan het pure verspanen, samenstellen, bewerken etc. Kosten toevoegend zijn handelingen die niet door de klant betaald hoeven te worden zoals transport, wachttijden,omstellen etc. Met behulp van een tijdsbestedingsonderzoek wordt vastgesteld hoeveel procent van de tijd de mensen op de vloer waarde en kosten toevoegen en wat de opsplitsing van de verliezen is.

Sterktes:
- Visualisatie
- Brainstormsessies
- Spelsimulatie leren door doen
- Combinatie blauwdruk en ontwikkelend denken
- Reacties geven op uitspraken van weknemers
- Hanteren P.D.C.A.
- Juiste communicatie aanleren via de juiste weg op de juiste plaats


Rol adviseurPresentatie
Gerrese Consultancy heeft ook een multimediapresentatie met betrekking tot projectaanpak... Klik hier voor de multimediapresentatie! Het kan even duren voordat de presentatie geladen is (deze presentatie maakt gebruik van MacroMedia Flash, zorg dat deze extensie in uw systeem is geïnstalleerd)!

Gerrese Consultancy - Werk samen slimmer, niet harder!!!